Projekční činnost

Projekce

Ing. Jakub Vavřička +420 327 316 331, 777 747 702, vavricka.jakub@realitnicaslav.cz

Technické vybavení:

 • projektový ateliér se sídlem v Brně, Fantova 45 vedený autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby
 • 2 projektanti oboru pozemních staveb
 • 6 specialistů spolupracujících s projektových ateliérem

Vypracování projektů pro povolení a provedení staveb

Návrhy protiradonových opatření na stavbách

Vypracování stavebních a investičních záměrů

Zajištění inženýrské činnosti ve výstavbě

Vyřízení dotačních titulů

 • projekt areálu cestmistrovského střediska SÚS v Čáslavi
 • projekt výrobní haly pro ZENIT s.r.o. Čáslav
 • projekt rekonstrukce výrobní haly pro Kosmos a.s. Čáslav
 • projekty staveb proti účinkům radonu
 • rekonstrukce obchodního střediska "Raclová" v Kolíně
 • rekonstrukce Okresního úřadu v Kutné Hoře
 • rekonstrukce části Vlašského dvora Kutná Hora
 • rekonstrukce provozní budovy Školního statku v Čáslavi
 • projekt 40 bytových jednotek v Čáslavi
 • projekt přístavby školy ve Vrdech
 • projekt 12 bytových jednotek Žleby
 • projekt autosalonu AUTO BOHEMIA v Kutné Hoře
 • dům pečovatelské služby ve Vrdech
 • čerpací stanice pohon. hmot Praha Kališnická ul.
 • projekt 32 bytových jednotek Čáslav
 • rekonstrukce objektu bývalých Žižkových kasáren v Čáslavi
 • rekonstrukce posádkové ošetřovny - Letiště Čáslav
 • posouzení hluku z Letiště Čáslav
 • projekt "Kuchyňského a jídelního bloku" pro 900 strávníků v Pardubicích
 • projekt 79 bytových jednotek Čáslav
 • projekt 46 bytových jednotek Lázně Bohdaneč
 • projekt rekonstrukce stávajícího objektu č. X v areálu Gen. Eliáše v Čáslavi na 44 BJ
 • realizační projekt rekonstrukce hlavní budovy Městské nemocnice v Čáslavi
 • projekt přístavby přednáškové místnosti pro Gymnázium Čáslav
 • projekt rekonstrukce fasády Dusíkova divadla Čáslav
 • projekt výstavby 6 BJ Vrdy
 • projekt výstavby čerpací stanice PHM u Golčova Jeníkova
 • projekt rekonstrukce Městských lázní Čáslav

Kontakt

Realitní a stavební s.r.o.

Sídlo firmy:
Fantova 45,
614 00 Brno

IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037


+420 777 747 700


Logo společnosti